جایی که بی حجابی واجب الهی است

رسول خدا "صی الله علیه وآله وسلم" فرمودند:

بهترین زنان شما آنها هستند که در برابر همسرشان تبرج و خودنمایی دارند

کافی/ج5

/ 2 نظر / 39 بازدید
mz

دایی جان سلام ما را نیز از دعا خود بهره مند نمایید

موعود

توی خونه رنگین بیرون خونه سنگین